Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

İşçilerin istifa sonrası kıdem tazminatı alma hakları vardır. Ülkemizde çok ağır şartlarda çalışmasına rağmen sırf kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmeyen ve işten çıkarılmayı bekleyen pek çok işçi bulunmaktadır. Bu işçiler haklarını tam olarak bilmedikleri için kendisine yapılan haksızlıklara boyun eğmektedir. Bu haksızlığın giderilmesi için işçinin hakları öğrenmesi gerekir. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdinin haklı nedenle sonlandırması gerekir. Peki haklı nedenler nelerdir ?

1- Eğer işçinin ücreti ödenmiyorsa bu nedene dayanarak istifa edebilir. Ücret kavramının içinde fazla mesailer, izin ücretleri gibi ücretlerde bulunmaktadır. Bu ücret hakediş tarihinden itibaren 20 gün içerisinde zorlayıcı bir neden dışında ödenmezse işçi haklı nedenle istifa edebilir ve istifa sonrası kıdem tazminatı alma hakkında sahip olur.

2- İş yerinden kaynaklanan sağlık sorunları var ise bu durumda da işçinin istifa etme hakkı vardır. İş yerinin sağlıksız olması, işçinin yaralanma ihtimalinin olması gibi durumlarda işçi bunları gerekçe göstererek iş akdini sonlandırabilir.

3- İşveren işçiye veya işçinin ailesine hakaret veya küfür ederse yada cinsel tacizde bulunursa işçi akdinin sonlandırabilir.

4- İşveren işçiyi tehdit ederse, işçiyi suça yönlendirirse bu durumda da işçi istifa edebilir.

5- İşçinin Sgk ödemeleri gerçek ücreti üzerinden ödenmezse işçi istifa edebilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İş yerinden istifa eden veya işveren tarafından çıkarılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için hukuki destek alması gerekir. Zira işverenler bu konuda zorluk çıkarmak için elinden geleni yapar. İşçinin haklarını tam olarak alabilmesi için iş hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alması gerekir. Eğer sizinde bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız varsa çekinmeden bizi arayabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bunun yanında iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle veya işveren tarafından haksız bir nedenle sonlanmış olması gerekir. Bu durumda işçi süresi içinde işveren bir ihtar gönderir ve haklarının ödenmesini talep eder. Eğer işveren verilen süre içerisinde bu ödemeleri yapmazsa işçinin iş mahkemesinde dava açması gerekir. Bu davanın bir avukat yardımı açılması çok önemlidir. Zira hatalı ve eksik olarak açılan davalarda hak kayıpları yaşanabilir. Yapılacak yargılama sonucunda işçinin ne kadar kıdem tazminatı alacağı bilirkişi marifetiyle hesaplanır. Daha sonra mahkeme karar verir ve verilen bu karar icraya konularak tahsil edilir. İstifa sonrası kıdem tazminatı alma konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.