Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Kazası Tazminat Davası

ÖNERİLER:

1)  S.S.K.na başvurulmadan ve sigorta işlemleri tamamlanmadan açılan davalarda, genellikle bizim önerimiz davanın başvuruya bırakılması, sigorta işlemleri tamamlandıktan ve gelir bağlanıp bağlanmayacağı belli olduktan sonra davanın yeniden açılmasıdır. Böylece boş yere mahkemeye gidip gelinerek zaman kaybedilmeyecektir. Ancak ne var ki, az miktarlı kısmi dava açma olanağı varken yüksek miktarda maddi tazminat istenmiş,  manevi tazminat da mahkemelerin vermeyeceği kadar abartılıp 135.000.000.000 TL.lık bir dava açılmış ve yüksek bir harç ödenmiştir. Bu davanın başvuruya bırakılması durumunda harç geri alınamayacaktır. Bu nedenle tek çıkar yol, süregelen  davada mahkemeden ileri tarihlere duruşma günü almak ve sigorta işlemlerinin tamamlanmasını “bekletici sorun” yapmaktır.

2)  İş kazasının bildirileceği SSK. Sigorta Müdürlüğü, işyerinin bağlı olduğu yer sigorta müdürlüğünün  hastalık-kaza servisidir. Dilekçeye kaza ile ilgili tüm belgeler, ceza ve hukuk  mahkemeleri kararları ile Yargıtay kararları, tanık ifadelerinin yer aldığı duruşma tutanakları  eklenmelidir. Sigorta Müdürlüğünde açılan dosya yakından izlenmeli, dosya müfettişe verildikten sonra, hangi müfettiş görevlendirilmiş ise, ona yardımcı olmak amacıyla davacıların gidip ifade  vermeleri sağlanmalı, ceza ve hukuk mahkemelerinde ifadeleri alınan tanıkların müfettiş tarafından  yeniden dinlenmelerine (bizce) gerek bulunmamakla ifade tutanakları müfettişe ulaştırılmalıdır.

3)  Doğrudan sigortaya başvurulmak istenmeyip, SSK. Başkanlığı’na karşı “İş kazasının tespiti” davası  da açılabilir ve bugüne kadar olan yargılama aşamaları (ceza ve hukuk mahkemeleri  dosyaları) kanıt olarak kullanılabilir. Bu durumda süregelen davada, Tespit Davası’nın sonucu beklenecektir. Doğrudan sigortaya başvuru mu, yoksa tespit davası mı daha uzun sürer sorusunun  tek yanıtı, SSK.nın  sürekli izlenip işlerin hızlandırılmasıdır, diyebiliriz.

Şunu da ekleyelim ki, ayrı bir dava olarak “İş kazasının ve maluliyetin tespiti” davası açılırken, ayrıca  doğrudan ilgili Sigorta Müdürlüğüne  başvurulmasında yasal bir engel yoktur. Hem belki bu suretle işlemlerin hızlandırılması da mümkün olabilir.

Gerek  iş kazasının tespiti davasında ve gerekse doğrudan sigortaya başvuru seçeneğinde, konunun kolayca kavranmasını sağlama amacıyla, yukarda çok kısa olarak olay özetlenmiş olup, bundan  yararlanılabilir. Daha uzun açıklamalardan sakınılmalı, başvuru veya tespit davası dilekçeleri çok kısa yazılmalıdır.

  1. Kamil