Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Kararının Türkiye de Tanıtılması Tenfizi, Geçerli Hale Gelmesi

Yabancı bir ülkede boşanam kişilerin boşanma kararının Türkiye de tanıtılması ve tenfizi için dava açması gerekir. Yabancı boşanma kararının Türkiye de geçerli olmasının başka bir yolu veya yöntemi yoktur. Bu tanıma tenfiz davası bir avukat yardımı ile açılırsa hızlı ve sorunsuz olarak sonuçlanır. Taraflar yurt dışında olduğu bu dava gerektiği gibi takip edemezler. Bu nedenle bu davada tarafların her ikisininde avukat tutmasını tavsiye ederim.

Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye de tantılması ve tenfizi için vir takım belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler dava açmadan önce hazırlanırsa dava çok daha kısa sürede sonuçlanır. Zira eksik ve hatalı evraklarla açılan davalarda çok fazla süre kayıpları yaşanmaktadır.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Evraklar

Yabancı ülkede gerçekleşen boşanmanın Türkiye de geçerli hale gelebilmesi için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekir.

1- Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı ve bu kararın kesinleştiğine ilişkin mahkeme şerhi

2- Boşanma kararının uluslarası geçerlilik kazabilmesi için gerekli olan apostil şerhi. Bu apostil şerhi Lahey Sözleşmesine üye devletler tarafından verilmektedir. Eğer bulunduğunuz ülke Lahey sözleşmesine üye değilse apostil alma şansınız yoktur.

3- Yabancı boşanma kararının ve eklerinin Türkçe tercümesi ve bu tercümenin konsolosluk veya noter tarafından onaylanması.

4- Tanıma tenfiz davası için avukata verilecek boşanma vekaletnamesi. Bu avukat vekaletnamesi konsolosluklardan veya noterden çıkarılabilmektedir. Eğer tarafların biri yabancı ülke vatadanşı ise bu durumda o ülkenin noterinden de vekalet verebilir. Fakat bu vekaletnamenin üzerine apostil şerhi vurdurulmalıdır.

Tanıma Tenfiz Davaları

a. Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka usulüne uygun davetiyeyle birlikte açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez.
b. Dava basit usule tabidir.
c. Adli tatilde de görülebilir.
d. Davacının Türkiye’de ikametgahı yoksa teminat göstermesi gerekmektedir. Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Ancak karşılıklılık anlaşmasında bu konuda muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.
e. Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir.) ; Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Bu üç ilden istediği birinde açılabilir.)
f. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)