Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma davasında manevi tazminat Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinde boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın uygun bir miktar manevi tazminat ödenmesini isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu manevi tazminat irat biçiminde ödenemez. Boşanmada manevi tazminat en geç boşanmanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde istenmelidir. Aksi takdirde bu hak zaman aşımına uğrar.

Manevi Tazminata hükmedilebilmesi için mutlaka bir talep olması gereklidir. Talep olmadığı sürece hakim resen böyle bir karar vermez. Boşanmada manevi tazminat talebi dava başında yapılabileceği gibi dava devam ederken de böyle bir talepte bulunulabilir.

Manevi tazminata yanında faiz de istenebilmektedir. Fakat manevi tazminat davaları kısmı olarak açılamaz.

Boşanmada davası kabul edilmezse manevi tazminata da hükmedilmez. Zira bu manevi tazminat talebi boşanmanın feri niteliğinde bir tazminat talebidir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Eğer karşı taraf boşanma davasında kusurlu çıkmaz ise manevi tazminata da hükmedilmez. Boşanmada karşı tarafın kusurlu çıkması sağlamak için her türlü delil ileri sürülmelidir. Zira kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf bu hususu ispat edemezse talebi kabul edilmez.

Bu aşamada eğer boşanma davasını avukat yardımı ile açmışsanız , evlilik süresi boyunca yaşamış olduğunuz ve size manevi anlamda zarar veren her türlü olayı avukatınıza anlatmalısınız. Böyle boşanma davasında avukatını gerekli talepleri ileri sürecek ve manevi tazminat almanıza yardımcı olacaktır.

Manevi tazminatta kişilik hakkının zedelenmiş olması gerekmektedir.  Yani evlilikte yaşanılan olayın kişinin şeref ve haysiyetini, onuru ve saygınlığı etkilemiş olması gerekir. Örnek vermek gerekirse bazı Yargıtay içtihatlarında , hakaret, küfür, darp, aldatma vb hareketlerin manevi tazminat sorumluluğu doğuracağı hüküm altına alınmıştır.

Boşanmada Tazminat miktarı hakimin takdirindedir. Hakim manevi tazminat tutarını belirlerken tarafların sosyal ekonomik durumunu göz önüne alacaktır. Manevi tazminat talebi kısmı olarak ileri sürülemeyeceğinden dava sırasında manevi  tazminat talebini ıslah etmek mümkün olmayacaktır.

Boşanmada Tazminat Alma Şartları

Boşanma davasında manevi tazminata hükmedilmesi için öncelikle iyi bir avukattan yardım alınmalıdır. Zira evlilik birliği içerisinde yaşanan olayları mahkemeye doğru bir biçimde yansıtmak ve ispatlamak çok önemlidir. Bu noktada avukat davanın kazanılması için toplanacak delilleri ve dinlenilecek tanıkları belirleme konusunda tecrübeyle hareket edecek ve davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.Boşanmada maddi manevi tazminat konusunda hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasıyla birlikte istenen manevi tazminat harca tabi değildir. Ayrıca boşanma davasında manevi tazminat talebinin reddedilmesi durumunda karşı taraf avukatlık ücretine de hükmedilmez.

Yorumlar (3)

  1. Huriye
  2. Jale
  3. Emre