Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bilişim Suçları, Bilişim Hukuku, Bilişim Davaları

Günümüzde en çok karşılaşılan davalardan biride bilişim suçları davalarıdır. Bilişim sistemlerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan boşluğu doldurmak için bilişim hukuku konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda görülen davalara bilişim davaları adı verilmektedir.

Bilişim hukuku davaları oldukça teknik davalar olduğu için özel bilgi gerektirmektedir. Bu davalara giren avukatlara bilişim avukatı veya bilişim suçları avukatı adı verilmektedir. Genel olarak bilişim suçları şu aşağıda incelenmiştir.
a. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
b. Bilgisayar Sabotajı
c. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
d. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
e. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
– Yasaya aykırı yayınlar
– Pornografi içeren yayınlar
– Hakaret ve Sövme

Yukarıda sayılan suç tiplerini ayrıntılı olarak incelemek gerekirse

1- ) Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme

Bilgisayar sistemine erişim nedir. Bilgisayar sistemine erişim, bilgisayar sisteminin tamamına veya bir bölümüne , bu eylem için hazırlanmış programlar , çeşitli virüs programları , gizli yazılımlar yolu ile ulaşılmasıdır.Kişilerin özel hayatının gizliliğinin korunması çerçevesinde , dinleme , izin alınmaksızın kişisel veya şirket bilgisayarına erişim suçtur. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar Başlığı altındaki 243. maddesinde tanımlanmış ve suç olduğu belirtilmiştir.

Casus Yazılımlar Suç Mudur ?
Türk Hukukunda Kanunsuz Suç Olmaz prensibi gereğince , Casus yazılımlar için herhangi bir müeyyide öngörülmediğinden suç sayılmamaktadır. Fakat bu yazılımların suç oluşturan etkileri olduğu açıktır.

Casus Yazılım Nedir ?
Casus yazılımlar genelde bilgisayara bir program kurulurken , kullanıcının farkına bile varmadan onaylayarak geçtiği programlardır. Ana programı kurarken kabul edilen sözleşmeyi kimse okumadığı için aslında hukuken kurulması kullanıcı tarafından kabul edilmektedir.

Casus yazılımlar ne amaçla kullanılır?
Bu yazılımlar bilgisayar kurulduktan sonra;
Bilgisayarda istenmeyen reklamların çıkmasına neden olur
Bilgisayara internet üzerinden istenmeyen reklamlar indirir
En önemlisi bilgisayar içerisindeki verilerden bir kısmını (kullanıcı hangi sitelere giriyor , ilgi ve eğilimleri nelerdir vb.) önceden belirlenmiş bir data merkezine yollamaktadır.Tekrar belirtmek gerekir ki kullanıcı bilmeden veya farkında olmadan , program kurulumu esnasında, programla birlikte sunulan casus yazılıma onay verdiği için aslında bu yazılımın bilgisayarına kurulmasını hukuken kabul etmiş sayılmaktadır.

2-) Bilgisayarların Sabote Edilmesi

Bilgisayarın sabote edilmesi nedir
Bilgisayar içerisinde yer alan bilgilerin , sistem içerisine izinsiz girilerek ;
Silinmesi
Değiştirlmesi
Yok Edilmesine bilgisayarın sabote edilmesi denir.

Bilgisayarın sabote edilmesi , teknolojik imkanlardan faydalanmak suretiyle uzaktan sisteme erişilerek yapılabileceği gibi , fiili olarak bilgisayar başında da yapılabilir.Fiili olarak bilgisayar başında olup , sistem içerisindeki verileri silmek, yok etmek, değiştirmek veya sistemi kullanılamaz halde tahrip etme halinde , mala verilen bir zarar da söz konusu olacaktır ama daha önemlisi sistem içerisindeki önemli verilerin kaybıdır.

Sisteme erişen kişinin, bazen bilgileri silmek, yok etmek yerine, bu bilgileri kopyalayıp 3. kişilerle paylaşarak ticari kazanç elde ettiği de olmaktadır.Kanunumuzda Bilgisayarın Sabote Edilmesi Türk Ceza Kanunu’nun 243/ 3 maddesi ve 244/1 ve 2 maddelerinde tanımlanmış ve müeyyide altına alınmıştır. Bilgisayar Virüsleri , Solucanlar ve Zombi programları Türk Ceza Kanunu tarafından suç olarak sayılmamıştır. Fakat bu programların kişilere veya şirketlere zararı tespiti halinde suç olarak kabul edilmesi gereklidir.


3) Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan şekli ile dolandırıcılık “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır” Bilişim Suçları altında Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık kişilerin bilgisayar veya teknolojik araçlar kullanılmak marifetiyle aldatılması , kandırılması veya şaşırtılmasıdır .

Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık suçuna örnek vermek gerekirse ;

Kredi kartlarının kopyalanması , Bilgisayardan izinsiz olarak elde edilen verilerin kopyalarının oluşturulması , bu bilgi ve kopyaların kullanılarak hesaplardan para aktarımı , bu bilgiler ile üçüncü kişler ile ietişim kurularak onları kandırmak şeklindedir. Türk Ceza Kanunu bu tip suçları 158/1 fırası f bendi,244/3 fıkrası ve 245/1 fıkrasında hüküm ve müeyyide altına almıştır.

4) Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik

Sahtecilik genel anlamıyla ,bir şeyin aslına benzetilmesi yoluyla kişilerin kandırılmasıdır.

Bilişim Suçları olarak Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik bir web sitesinin benzerinin yapılması veya başka kişilerin adına web sitesi hazırlanarak diğer kişilere buradan mesajlar göndermek ,iletişim kurulmasını sağlamak , sahte mail (fakemail) ve Phishing yöntemleri ile kişilerin özel bilgilerini elde etmek , sahte olarak evrak oluşturmak ,sahte bilet satmak vb.. şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Halen Türk Ceza Kanunu’nda bu suçlara ilişkin net tanım mevcut olmasa da 158/f bendi bu suçlarda uygulama lanı bulacaktır.


5) Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından koruma altına alınmış bir yazılımın sahibinin izni dışında kopyalanması,çoğaltılması,satılması,dağıtılması ve kullanılması yasaktır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bir yazılımı yasal yollardan satın alan kişiye , bu yazılımın yedekleme amaçlı olarak 1 adet kopyasını alma hakkı vermektedir. Yazılımın bir adetten fazla kopyasının alınması , yazılımın kiralanması ,satılması yasaktır.


6) Diğer Suçlar

Yasaya Aykırı Yayınlar nelerdir
Vatanın bölünmez Bütünlüğüne Karşı Hazırlanmış Web Siteleri
Toplum ahlakına aykırı içerikler
Kişi veya kurumlara karşı yapılan sövme ve hakaret içerikli yayınlar
Yasadışı yayınların internet üzerinde veya bilgisayar sistemleri üzerinde , web siteleri , e-mail , forum ve benzeri teknolojik iletişimde kullanılan her türlü araç ile topluma iletilmesi suç teşkil edecektir.