Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Avukatlar

Türk avukatlar Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve tam bir sadakatle yürütür.

Avukatlık mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özen göstermekle yükümlüdür. Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve nesnel bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır. Avukat iddia ve savunmasının hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.

Avukat salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.Avukat, yalnız adres değişikliğini reklam niteliğini taşımayacak biçimde ilan yoluyla duyurabilir. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.

İyi Avukatlar Ankara

Dava açmak isteyen kişiler öncelikle bir avukat yardımı almak isterler. Bunun içinde iyi bir avukat arayışına girerler. İyi avukatlar bazı özelliklere sahiptir. Bunların başında iş disiplini gelir. İyi bir iş disiplinine sahip olan ve işlerini özenle takip eden avukatlar başarılı olurlar. Özellikle Ankara gibi büyük illerde avukatlık yapmak çok daha fazla emek ve çaba gerektirir. Zira mahkemeler oldukça yoğundur. Bunun yanında adliyeler farklı farklı yerlerde olduğu için duruşmaların takibi zorlaşır. Bir avukatın başarılı olmasının ikinci şartı ise mevzuata hakim olması, güncel yargıtay kararlarını bilmesi ve yeni çıkan kanunları takip etmesine bağlıdır. Son olarak ta iyi bir avukatın gerek dilekçe yazarken gerekse duruşmada konuşurken etkileyici olması gerekir.

Ankara Avukatları

Ankara avukat nüfusunun en yoğun olduğu illerin başında gelmektedir. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında kişi başına düşen avukat sayısı diğer illere göre daha yüksektir. Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelerin Ankara’da bulunması da Ankara’daki avukat sayısının yüksek olmasının nedenlerinden biridir. Ankara’nın başkent olması sebebiyle bütün merkez teşkilatı Ankara’dadır. Bu nedenle Ankara’da sanayi çok gelişmemiş olmasına rağmen çok sayıda avukat bulunmaktadır. Ankara avukatlarının bir kısmı baroya bağlı olarak serbest avukatlık yaparken bir kısmı ise devlet kurumlarında kurum avukatlığı yapmaktadır.