Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Bilmesi Gerekenler

Boşanma davalarının büyük bir kısmı anlaşmalı olarak açılmaktadır. Bu davalar genellikle avukat yardımı ile açılır. Bu davayı açacak olan anlaşmalı boşanma avukatının bilmesi gerekenler nedelerdir.

Öncelikle anlaşmalı boşanma için her iki tarafın boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Boşanmanın mali sonuçları ise ; nafaka, velayet, çocukla kişisel ilişki, maddi manevi tazminat ve mal paylaşımı konulardından oluşmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü sunulması gerekir.

Anlaşmalı boşanmanın süresi değişkenlik göstermekle birlikte Ankara ilinde açılan bir dava ortlama iki hafta ile 4 ay arasında sonuçlanır. Avukat yardımı ile bu dava açılırsa dava daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma genel olarak tek celsede biten bir davadır. Fakat taraflardan biri mahkemeye gelmezse daha uzun sürebilir. Bu davalarda mutlaka her iki tarafta hazır bulunmalıdır. Aksi halde dava kabul edilmez.

Dava bittikten sonra kararın kesinleştirilmesi gerekir. Yani bir üst mahkemeye başvurma hakkından feragat edilmelidir. Aksi halde kişiler boşanmış olmazlar. Karar kesinleştikten sonra nufüs müdürlüğüne müzekkere gönderilir ve boşanma tescil edilmiş olur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma avukatının bilmesi gerekenler içerisinde en önemli şey Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesidir. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar ;

a.
 Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
b. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır.Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyecek ve taraflarca hazırlanmış olan, boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunu düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolünü uygun bulduğu takdirde onaylayacaktır.Anlaşmalı boşanma davasını taraflar birlikte açarlar veya bir tarafın açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilir. Bu durumda evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Davası taraflardan birisinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde “tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı” hükmü uygulanmaz. Hakim, gösterilen olayların varlığına vicdanen inanmadıkça, boşanmaya karar veremez. İki tarafın boşanma ve olaylarla ilgili ikrarları da Hakimi bağlamaz.