Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

3. Yargı Paketi İle Ceza Hukukunda Meydana Gelen Değişiklikler

1. Cumhuriyet Savcılıklarının ve Mahkemelerin İş Yüklerinin Azaltılması Amacıyla Bazı Suçlar Kabahate Dönüştürülmekte ve Bazı Kabahatlerde Karar Verme Yetkisi Adli Makamlardan Alınarak İdari Makamlara Devredilmektedir.

2. Petrol Boru Hatlarından Yapılan Hırsızlığın Cezası Artırılmaktadır.

3. Elektrik Hırsızlığı Karşılıksız Yararlanma Suçu Olarak Düzenlenmekte ve Bu Suç Nedeniyle Oluşan Zararın Giderilmesi Halinde Kamu Davası Açılmayacağı Hüküm Altına Alınmaktadır.

4. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyenler İle Örgüte Yardım Edenlerin Cezası İndirilmektedir.

5. İrtikap Suçunun Unsurları Yeniden Düzenlenmiştir.

6. Rüşvet Suçu Yeniden Düzenlenmektedir.

7. Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık, Durum Resmi Makamlarca Öğrenilmeden Önce Mümkün Olabilecektir.

8. Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçu Yeniden Düzenlenmiştir.

9. Görevinin Gereklerine Uygun Çıkar Sağlanması Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kapsamından Çıkartılmıştır.

10. Adil Bir Yargılama Yapılabilmesi Amacıyla Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçunun Unsurları Yeniden Düzenlenmektedir.

11. Basın ve Yayın Özgürlüğünün Genişletilmesi Amacıyla Soruşturmanın Gizliliğini İhlal ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçları Yeniden Düzenlenmektedir.

12. Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasında Yapılan İşlemlerin Daha Güvenli Ve Hızlı Bir Şekilde Yapılması Amacıyla Düzenleme Yapılmıştır.

13. Tutuklama Konusunda Yaşanan Sıkıntıların ve Eleştirilerin Azaltılması Amacıyla Tutukluluk Yasağı Sınırı İki Yıla Çıkarılmaktadır.

14. Uygulayıcıların Tutuklama Konusunda Daha Özenli Olmaları Amacıyla Tutuklama Kararlarının Somut Olgularla Gerekçelendirilmeleri sağlanmıştır.

15. Adli Kontrol Uygulamasının Kapsamı Genişletilmektedir.

16. Yargıtay Aşamasında İtiraz Üzerine Dosya İlk Olarak Kararı Veren Daireye Gelecektir

17. Belli Miktarın Altındaki Yargılama Giderleri Tahsil Edilmeyecektir.

18. Ceza Muhakemesi Kanununun 250 İnci Maddesine Göre Kurulan Mahkemeler Kapatılarak Terörle Mücadele Kanunun 10 Uncu Maddesinde Yeni Bir Düzenleme Yapılmıştır.

19. Basit Terör Suçları Ertelenebilecek ve Adli Para Cezasına Çevrilebilecektir.

20. İleriye Yönelik Yayın Durdurma Cezası Kaldırılmaktadır.

21. Daha Önce Verilen Birçok Toplatma Kararı Hükümsüz Kılınmaktadır.

22. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezalar Ertelenmektedir.