Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Yurtdışında Yaşayan Türkler Boşanma

Yurtdışında yaşayan Türkler boşanma davasını yurtdışında açarsa ve orada boşanırsa Türkiye’de hala evli görünmeye devam edecektir. Bu nedenle bu kişilerin Türkiye’de bir tanıma tenfiz davası açması gerekir. Bir çok kişi bu durumun farkında olmadığı için yurtdışında boşanınca Türkiye’de de boşanmamış olacağını sanmaktadır.

Tanıma tenfiz davalarında yurtdışında gerçekleşen boşanma kararının geçerli olup olmadığı, Türk Hukukuna uygun olup olmadığı, kamu düzeninin ilgilendiren bir konu olup olmadığı incelenir. Eğer yabancı boşanma kararı gerekli şartları taşıyorsa dava mahkeme tarafından kabul edilir.

Tanıma tenfiz davaları genel olarak Ankara’da açılır. Zira bu davalarda tarafların ikameti çoğu zaman yurtdışındadır. Kanunda yer alan özel düzenleme gereği bu davalar Ankara’da açılabilir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Yani  yurtdışında yaşayan Türkler boşanma kararının tanıtılması için tanıma tenfiz davalarını Ankara aile mahkemesinde açılır.

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Geçerli Olması

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için bir takım evraklara ihtiyaç duyulur. Bu evrakların başında yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı ve kesinleşme şerhi gelir. Daha sonra bu karara apostil eklenir ve Türkçe tercüme yapılır. Bu işlemler bittikten sonra davanın açılabilmesi için avukata vekalet verilmesi gerekmektedir. Bu dava açılırken taraflar yurtdışında olduğu için davayı takip etmeleri oldukça zordur. Bu nedenle bu davaların avukat ile açılması gerekir. Aksi halde dava çok uzun sürer. Her iki tarafın da avukatı olursa tebligat için zaman harcanmayacağından dava çok daha kısa sürede sonuçlanır.

Tanıma Tenfiz Davası Türkiye

Yurtdışında yaşayan Türkler boşanma davası açıp boşandıktan sonra mahkemede verilen kararı Türkiye’de onaylatabilirler. Yani tanıma-tenfiz  ile Türkiye’de kararı onaylatabilirler. Eğer çocukları varsa, yine çocuklarla ilgili verilen kararda aynı şekilde onaylatılır.Veya, Türkiye’de dava açıp oradaki kararı bulundukları ülkede gerekli resmi makamlara bildirmeleri gerekir.Her iki durumda da verilen kararların kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tanıma tenfizin uygulanabilmesi için.Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. Bu davayı Türkiye de bulunan ikemetgahlarına bakılarak, ikemetgah hangi mahkemeye bağlı ise orada yapılır.