Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tanıma Ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir

 

Tanıma, bir yabancı mahkeme ilamının, tanındığı ülkede kesin hüküm kuvveti kazanmasıdır.

Tenfiz ise tanımanın bir adım ötesinde, yabancı mahkeme ilamının tenfiz edilen ülkede tanınarak icra edilebilir hale gelmesidir. Tenfiz kararı niteliği itibariyle tanımayı da içerir.

Tenfiz edilmemiş sadece tanınmış bir karar kesin hüküm kuvvetini kazanmakla beraber icrai olamaz. Bir kararın Türkiye’de icra edilebilmesi için muhakkak tenfiz kararına ihtiyaç vardır. Ancak tabiki her yabancı mahkeme ilamının tenfizi gerekmez. Bir işi yapmaya, yapmamaya, bir şeyi vermeye ilişkin olmayan yabancı mahkeme ilamlarının tanınması yeterlidir. Yabancı mahkeme ilamının bir işi yapmaya-yapmamaya veya birşey vermeye ilişkin ise o zaman bu ilam tenfize konu olur.

Bu anlatılanlar ışığında örneğin babalığın tespiti, evlenmenin butlanı, evlat edinme ile ilgili yabancı mahkeme kararların kural olarak tanınması yeterlidir.
Nafaka,tazminat gibi yabancı mahkeme kararlarının ise tenfizi gerekir.

 

Soru 
İki Türk vatandaşı Almanya’da hanği makamlar tarafından evlendirilebilir ? 

Cevap : 
Bağlı bulundukları Türk Başkonsolosluğunda veya Alman Evlendirme
Dairesinde (Standesamt) evlenebilirler.