Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Sosyal Ağlar ve Bilişim Suçları

T.C. YARGITAY
6.Ceza Dairesi
E:2001/15823
K:2002/883
T:31.01.2002
• BİLİŞİM SUÇLARI
ÖZET: Sanığın sahte olarak oluşturulan banka kredi kartlarına yabancı ülke banka kredi kartı, sahibi kişilere ait bilgileri, bilişim sisteminde yer alan program ve verilerden yararlanarak zarar vermek ve haksız çıkar sağlamak için nakletme eyleminin bir bütün olarak TCK.nun 525/a2 ve 80. maddelerine uygun zincirleme tek suç oluşturduğu gözetilmelidir.
(765 s. TCK. m. 80, 523/1, 525/a2)
Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık ve tutuklu Çağatay hakkında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetine dair (İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 5.7.2001 tarihli hükmün YARGITAY ca incelenmesi katılan vekili ile duruşmalı olarak sanık savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 6.11.2001 tarihli tebliğname ile 12.11.2001 tarihinde Daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.
Soruşturmanın sonuçlarını içeren , tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;
Bankaların zararı giderilmediği ve katılan İlyas ile yakınan Vedat’tan alınan altınlar kollukça yapılan aramada ele geçirilip el konulmuş olduğu halde, yasal koşulları oluşmayan TCK.nun 523/1. maddesinin uygulanması, bu konuda karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanığa yükletilen dava konusu nitelikli dolandırıcılık eylemlerinin yasada öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği,
İddiaya, savunmalara ve toplanıp karar yerinde gösterilen yeterli delillere göre belirtilen suçların sanık tarafından işlendiği,
Soruşturma aşamalarında ileri sürülen iddia, itiraz ve savunmaların incelenip tartışıldığı ve delilere uygun olarak değerlendirildiği,
Duruşma sonunda oluşan vicdani kanı ve uygulama maddeleri uyarınca eleştiri dışında cezanın doğru olarak belirlendiği,
Anlaşıldığından, katılan İlyas vekili ile sanık ve savunmanlarının temyiz itirazları ile Av. Okan’ın duruşmada ileri sürdüğü savunma yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle anılan suçtan kurulan ve eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA),
Bilişim sistemine ilişkin program ve verilere yönelik eylemden kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarına gelince;
Sanığın sahte olarak oluşturulan banka kredi kartlarına yabancı ülke banka kredi kartı sahibi kişilere ait bilgileri, bilişim sisteminde yer alan program ve verilerden yararlanarak zarar vermek ve haksız çıkar sağlamak için nakletme eyleminin bir bütün olarak TCK.nun 525/a2 ve 80. maddelerine uygun zincirleme tek suç oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde uygulama yapılması.
Bozmayı gerektirmiş, sanık Çağatay savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 31.1.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İnternetin kitlesel olarak kullanılmaya başlandığı 1990’lı yıllarda internet kullanıcıları , sadece değişik sitelerdeki içeriklere (yazı , fotoğraf vb.) erişebiliyor fakat kendi içeriklerini internette yayınlayamıyordu. Yakın tarihte son nesil internet teknolojisi olan Web 2.0 ile bu da gerçekleşti ve artık internet kullanıcıları içeriklerini kolayca internette paylaşabilir hale geldiler. Ancak Web 2.0 ‘a damgasını vuran siteler kanımca sosyal ağlar oldu. Çünkü internet kullanıcıları resimlerini , sevdikleri müzik parçalarını , videolarını kendi arkadaşları ile paylaşıyorlar. İstedikleri bir konuda grup kurabilmek , beğendiği bir dizinin fragmanını profiline eklemek , arkadaşlarını sosyal ağ sitesinden takip edebilmek çok cazip.

Ancak sosyal ağların çok kolay ihlal edilebilecek yasal çizgilerinin olduğu da bir gerçek. Bu yazımızda Türkiye’de sayıları 20 milyona yaklaşan sosyal ağ kullanıcılarını bilişim suçlarına karşı uyarma görevimizi yerine getiriyoruz.

Eğer sosyal ağlara girdiğiniz bilgisayarı başkaları ile ortak kullanılıyorsanız ve bilgisayar başına oturduğunuzda bir başka kullanıcının sosyal ağ oturumu açık ise kapatmalısınız. Çünkü bu oturumu kapatmayıp izinsiz şekilde o oturuma devam etmeniz Türk Ceza Kanunu – TCK 243/1 kapsamında “Bilişim Sistemine Girme ve Kalmaya Devam Etme” suçunu oluşturacaktır. Sözkonusu maddeye göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına , hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.” Yine bu suçu oluşturacak bir başka durum da bilgisayarı ortak kullandığınız diğer kişinin şifresi ile izinsiz olarak sosyal ağ sitesine giriş yapılması halidir.

Eğer sosyal ağ oturumunuza izinsiz erişip , sosyal ağ bilgilerinizde değişiklik yapılmış veya bir kısım bilgiler (veriler) yok olmuş olabilir. Buna örnek olarak profil resminizin silinmesi veya duvarınıza yeni bir video eklenmesi olarbilir. İşte bu fiili işleyen kişi TCK 244/2 gereğince altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecektir.

Eğer sosyal ağ oturumunuza izinsiz giren kişi aynı zamanda sizin arkadaşlarınıza gönderdiğiniz veya onlardan gelen mesajlarınızı da okuduysa “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu” işlenmiş olacak ve bu fiili işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecektir. Eğer sosyal ağ oturumunuza izinsiz giren kişi , mesajlarınızı okumakla kalmaz bir de bu mesajları arkadaşlarınıza gönderirse “Haberleşmenin Gizliliğini İfşa Etme Suçu” gerçekleşecek ve bu hareket 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacaktır.

Bir başka ihtimal ise sosyal ağ hesabınızın bir başkası tarafından ve sizden izin alınmadan silinmiş olmasıdır. Bu ihtimali dikkate alan TCK 244/1 maddesi “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma Suçunu” düzenlemiş ve Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demiştir.Sosyal ağ hesabınızın izniniz dışında bir başkası tarafından silinmiş olması aynı zamanda altı aydan 2 yıla kadar ceza verilebilecek olan “Haberleşmenin Engellenmesi suçunu da oluşturacaktır.

Şayet yukarıda bahsettiğimiz suçlar bir kamu kurum veya kuruluşu aleyhine işlenirse TCK 244/3 gereğince verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Buna örnek olarak bu tip suçlar twitter hesabı bulunan TC Dışişleri Bakanlığı aleyhine işlenirse fiilin cezası ½ oranında arttırılacaktır.

Görüldüğü üzere sosyal ağlarda kullanıcı bir anda mağdur olabilmektedir. Bu tür mağduriyetler yaşamamak için sosyal ağ oturumunuza izinsiz erişimi engellemede için alınacak en sağlamtedbirler , sosyal ağ sitesine giriş yaparken “Oturumumu sürekli açık tut” seçeneğinin işaretlenmemesi ve şifrelerinizin en az altı ayda birgüvenli bir şifre ile değiştirilmesidir ve kapsamlı bir anti virüs internet güvenlik programı kullanılmasıdır. Tabi ki bu kadar önemli bilgilerinizi koruyan sosyal ağ şifrenizi de kimseyle paylaşmamak şartıyla.