Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kıymet Takdirine İtiraz Davası, Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir.

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, ipotekli taşınmazın kıymetinin takdir edilmesi için takibin kesinleşmesi gerekmemektedir.Kıymet takdir raporunun tebliği ile 7 günlük itiraz süresi başlar. Eğer satılmakta olan evin değerinin değerinin bilirkişi raporunda belirlenen değerden daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız mutlaka kıymet takdirine itiraz etmelisiniz. Bu itirazı yaparken kanunda belirlenen sürelere mutlaka itibar edilmelidir. Açılan davada yeni bir bilirkişi raporu alınır ve evin değeri tekrar belirlenir. Yeni bilirkişi raporu eski rapordan farklı çıkarsa hakim kıymet takdirine itirazı kabul edecektir.

 

         ………….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

             …………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

İLGİLİ İCRA DOSYA NO: …… İcra Müd. ….. / …..-Talimat ve  …….. xİcrMüd. …../……-E,

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

VEKİLLERİ                        :

 DAVA KONUSU                : Kıymet Taktirine İtiraz

OLAYLAR                           :

 

 1.       1.  Müvekkilim aleyhine ……. x.İcra Müd. …./…-E sayılı icra takip dosyasından Örnek-151
 2.           İcra Emri ile İpoteğin paraya çevrilmesi  yolu ile takip yapılmıştır.
 3.       2. Takip yapan lehine üzerine ipotek tesis edilmiş olan ……. ……………
 4.           ……….. ……………………………. …. Ada ve …. Parsel noda müvekkil adına  tapuya
 5.          kayıtlı olan gayrimenkule ait  kıymet takdiri  ……… x.İcra Müd. …../…-E sayılı icra takip
 6.         dosyasından yazılan talimat üzerine  ……… İcra Müdürlüğünün …../…-Talimat dosyasından
 7.          ../../…. tarihinde yaptırılmış ve kıymet taktiri müvekkile ../../…. tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

3.      Yapılan kıymet taktiri , gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer emsallerine ve rayiç değerlerine göre tesbit yapılmış olsa idi ,

 

gayrimenkulün gerçek değerinin , tesbit edilen değerinden  en az ……………. YTL daha

 

fazla olduğu ortaya çıkacaktır.

 

4.      Gayrimenkulün kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilimin

 

büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yeniden kıymet taktiri yapılması dileğiyle iş bu davayı açma

 

zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İ.İ.K. ve İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER                          : 1. ……. xİcra Müd. …./…-E dosyası

2. …….. İcra Müd. …../…-Talimat dosyası,

3. Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi,Emsal taşınmazlar.

4. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP                       : Yukarda Açıklanan nedenlerle,

 

 1. Karaman İcra Müdürlüğünün …../…-Talimat dosyadan     yaptırdığı kıymet takdirinin iptal edilmesine ,
 2. Yeniden kıymet taktiri yaptırılarak, gayrimenkulün gerçek değerinin tesbit edilmesine,
 3. Vekalet ücreti ve yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmesine,Karar verilmesini Vekaleten
 4. Arz ve Talep Ederim…/../….

 

                                                                                                                    DAVACI VEKİLİ:

 

EKLER                                                        :

 

 1. Keşif Avansı -Posta pulu ve davetiye
 2. Onanmış vekaletname örneği