Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kişilik Hakları İnternet Üzerinden İhlal Edilen Kişinin Yapması Gerekenler

Mahkemeye Yapılacak Başvuru:
İçerik Sağlayıcı’nın, yapılan başvuruyu 2 gün içerisinde yerine getirmemesi halinde reddetmiş sayılır. Bu halde, red kararından itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurularak içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini istenecektir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın yani dosya üzerinden karara bağlar. Uygulamada aynı gün ya da ertesi gün dahi karar verilmektedir.
Mahkeme tarafından talebin reddedilmesi halinde, itiraz yoluna gidilmelidir. Süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru kesin olarak reddedilmiş sayılır.
Mahkeme tarafından talebin kabul edilmesi halinde ise, başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Buradaki en büyük sorun, kararın tebliği sorunudur. Zira, internet sitelerinde genellikle içerik sağlayıcının e-posta adresinin bulunmasına karşın mahkeme kararının tebliğ edilmesi için bir adrese ulaşılamadığı halde tebliğ edilemeyecektir. Bu hallerde pratik bir çözüm önerisi olarak, içerik sağlayıcıyı mahkeme kararından haberdar etmek gösterilebilir.
Mahkeme tarafından verilen içeriğin kaldırılması yönündeki kararın belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmemesi halinde sorumlu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. Bu halde, kararı yerine getirmeyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde ise yayın sorumlusu, sorumlu olacaktır.

Uygulamada bazı mahkemelerin internet aracılığı ile gönderilen ihtarnameler ile kaldırılmayan içeriklere karşı içeriğin kaldırılması taleplerini kabul etmediği görülmektedir.