Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kira bedelinin Artırılması Davası

Ülkemizde en çok sorun yaşanan konulardan biri de kira konusudur. Kiraya veren ile kiracı arasında çok sık anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların büyük bir kısmı ise mahkemeler tarafından çözümlenmektedir. Kira bedelinin artırılması davası da çok sık açılan davalardan biridir.

Kiraya veren ile kiracı devam eden kira ilişkisi sırasında kiranın ne kadar artılacağı konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda bu dava açılmaktadır. Kanunda kira bedelinin en fazla ne kadar artılabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kiralar enflasyon oranında artırılabilir. Fakat kira bedelinin enflasyon oranın altında artırılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Taraflar arasında ki kira sözleşmesi çok uzun yıllardır devam ettiği olaylarda mevcut kira bedeli, emsal kira bedellerine göre daha düşük kalabilmektedir. Bu durum ev sahiplerini rahatsız etmekte ve kiracıyı çıkararak daha yüksek bir tutara tekrar kiraya vermek istemektedirler. Yada kira bedelinin artırarak emsal kira bedelleri tutarına çekmeye çalışmaktadır. Bu durumlarda açılan davaya kira bedelinin artırılması davası denilmektedir.

Kira Bedeli Nasıl Artırılır

Kira bedellerinin artırılması için dava açılması gerekir. Bu dava yeni çıkan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Sulh hukuk mahkemesinden başka bir mahkemede açılan davalarda görevsizlik kararı verilir. Bu da ciddi süre kayıplarına neden olur. Bu davaların bir avukat yardımı ile açılması bu tür hataların önüne geçecektir. Kira bedelinin ne kadar olması gerektiği konusunda yapılan değerledirme de bilirkişilerden yardım alınmaktadır. Yani taraflar arasındaki kira bedelinin ne kadar olması gerektiği bilirkişilerce belirlenmektedir.Bu tespit ışığında kira bedelinin artırılması davası sonuca ulaşmaktadır.

Kira Bedelinin Artırılması Yargıtay Kararı

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 9
Esas No.2002/12222Karar No.2003/2609Tarihi27.02.2003
ÖZET
TARAFLARDAN HER BİRİ YAPMIŞ OLDUKLARI USULE İLİŞKİN İŞLEMLERİ TAMAMEN VEYA KISMEN ISLAH EDİLEBİLİR. ISLAH YOLU İLE MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI DA MÜMKÜNDÜR. O HALDE; DAVACININ FAZLAYA AİT KISIMLARI DA AÇIKÇA SAKLI TUTMADIĞINDAN İSTEKLERİNDEN ZIMNİ OLARAK VAZGEÇMİŞ SAYILMALI VE DAVA DİLEKÇESİ DIŞINDA KALAN MİKTARLARIN REDDİ CİHETİNE GİDİLMELİDİR.

*T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 3
Esas No.2002/5335Karar No.2002/5870Tarihi23.05.2002
ÖZET
KİRA PARASININ TESBİTİ DAVASI HER ZAMAN AÇILABİLİR. KİRA PARASININ ARTTIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK GÖNDERİLEN İHTARNAME VEYA AYNI AMAÇ İLE AÇILAN DAVANIN DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ TARİHİ, TESBİT EDİLECEK KİRA PARASININ GEÇERLİ OLACAĞI DÖNEMİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.