Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kast ve Taksir Nedir

Kast suçun manevi unsurudur. Bir suç oluşması için kast mevcut olmalıdır.
Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir dene mevcut ise ve eylem kast olmadan meydan gelmiş ise , kanunda aynı fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırıldığı takdirde, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur
iki çeşit kast vardır.
a) Doğrudan kast
b) Olası kast
Olası kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini Öngörmesine rağmen fiili işlemektir. “Önermek” ve “kabullenmek” sözkonusudur.
Taksir nedir?
Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranılmayarak , kanunda suç olarak sayılan fiilin öngörülmeden gerçekleştirilmesine denir.
Taksirli suçlar ikiye ayrılır.
a) Bilinçsiz taksir
b) Bilinçli taksir
Bilinçli taksirde kişi , öngördüğü neticeyi istememektedir fakat öngörülen netice meydana gelmiştir. Bu durumda kanunda taksirli suç için belirlenmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.
Taksirli olarak işlenmiş olan fiiller kanunda açıkça belirtilmişse cezalandırılır. Taksirli suç nedeniyle verilecek ceza suçu işleyenin kusur oranına göre olacaktır. Taksirli suçu birden fazla kişi birlikte işlemişse , herkes kendi kusuru oranında ceza alır.
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç için , yapılan fiil kastedilenden farklı veya ağır sonuçlar oluşmasına neden olmuşsa , oluşan bu durumdan ötürü faile ceza verilemesi için , en azından taksirin varlığı ger