Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer

İsim değiştirmek için haklı bir neden gerekir. Bu haklı nedenler; ismin telaffuzunuz zor olması, ismin komik veya gülünç olması, ismin ahlaki değerlere aykırı olması gibi nedenlerdir. Bu kişi mahkemeye başvuru yaparak isimlerini değiştirebilirler. Peki isim değiştirme ne kadar sürer ?

İsim değiştirme davaları ortalama olarak 4 – 5 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Fakat bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Örneğin Ankara ilinde yaşayan kişiler davalarını Ankara Asliye Hukuk mahkemesinde açarlar. Ankara mahkemelerinin yoğunluğu dikkate alındığında bu süre 6 ayı bulabilir. Fakat bu dava avukat yardımı ile açılırsa daha kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

İsim değiştirme davaları bir kere açılabilen davalardır. Bu nedenle dava açarken çok özenli davranılmalı ve hata yapılmamalıdır. Aski halde telafisi güç durumlar ortaya çıkabilir.

İsim Değiştirme İçin Gerekenler

Yukarıda isim değiştirme ne kadar sürer sorusunun yanıtını vermiştik. Bu süreyi kısalatmak için yapılması gerekenler nelerdir ? Davanın kısa sürede sonuçlanması için öncelikle şahitlerin isim ve adresleri tam olarak mahkemeye sunulmalıdır. Eğer tanıklar zamanında mahkemeye sunulmazsa davanın uzaması kaçılmazdır. Ayrıca başka yerden getirilmesi gereken belgeler var ise bu belgelerde dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulmalıdır. İsim değiştirme konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Yeni Doğan Çocuk Nüfus İdaresine Ne Zaman Bildirilir

Doğuma ilişkin bildirim Nüfus Kanunu hükümlerince yapılır. Bu bildirim 2 şahit huzurunda nüfus müdürüne sözlü olarak yapılır. Özel durumlarda posta yolu ile de bildirilir. Doğum, hastanede, doğumevinde, cezaevinde resmi doktor veya ebe tarafından yaptırılmışsa, doğum rapor ile belgelenmişse, şahit dinlemeye gerek yoktur. Her Türk Vatandaşı Nüfus Cüzdanı almaya mecburdur. Reşid olmayan kişilerin Nüfus Cüzdanını veli yada vasileri alır. Bulunmuş çocukların ismini, nüfus idaresi koyar.

İsim Değiştirilmesi İçin Aranan Şartlar

Davacının isim değiştirme isteminde yararı ve haklı bir sebebi olmalıdır.
Davacı reşid ise kendisi, değil ise veli ya da vasisi Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açar.
Dava , davacının yerleşim yeri mahkemesine açılır.

İsim Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı hazır bulunur.
Nüfus kayıtları getirtilir ve incelenir.
Şahitler dinlenir.
Mahkemenin verdiği kararın hüküm bölümü mahalli bir gazetede ilan edilir.
Mahkemenin verdiği kararı, Cumhuriyet Başsavcısı veya Nüfus Müdürü temyiz edebilir.