Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Yerinde Psikolojik Taciz – Mobbing

Bu ay Meclis’ten geçerek yasalaşması beklenen Borçlar Kanunu’nun 416.maddesi psikolojik taciz olarak Türkçeleştirilebilecek “mobbing” kavramını düzenliyor. 818 sayılı halen yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu’nun 332.maddesine karşılık gelen bu maddede işçinin kişiliğinin genel olarak korunması düzenlenmiş.

Yeni maddenin 1.fıkrasında işçinin kişiliğinin korunması,kişiliğine saygı gösterilmesi,sağlığını gözetmesi,işyerinde ahlaka uygun bir düzenin gerçekleşmesini sağlama yükümlülüğü getiriliyor.

İşverenin işçi hastalandığında onu çalışmaya zorlamama,tedavisi için gerekli izni verme,gerektiğinde işyerinde acil tedavi imkanları sağlama gibi yükümlülükleri söz konusudur.Böylece işyerinde rahatça ve huzurlu bir şekilde çalışma ortamı yaratılması amaçlanmıştır.Bunun bir ölçüsü olarak işverenin işyerinde ahlaka uygun bir düzeni gerçekleştirmekle yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülüğün bir başka görünümü de işverenin işyerinde çalışanların cinsel tacize uğramamaları için tedbir almasıdır.Yeni kanunla işveren bu amaçla işçilerin derhal yardım isteyebilecekleri bir güvenlik sistemi kurma,güvenlik personeli bulundurma gibi cinsel tacizle karşılaşma tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almakla yükümlü tutulmaktadır.

Mobbing Nedir ?

İşyerinde uygulanan psikolojik taciz olarak kısaca tarif edilen mobbing , genelde küçük düşürme , azarlama , işyerinde kişiyi yalnız bırakma, şirket aktivitelerine çağırmama, dedikodusunu çıkarma, kişiye seviyesinin çok üstünde ya da altında işler yükleme gibi şekillerde karşımıza çıkıyor. Mobbing’deki asıl amaç ise çalışanı yıldırarak işten ayrılmasını sağlamak.Bu fiiller, çalışan işten ayrılıncaya kadar sistemli bir şekilde devam ediyor. Mobbing ile , işyerinde çalışanlar arasında meydana gelebilecek sürtüşmelerin, ani öfke patlamalarının, gerginliklerin arasındaki fark da mobbingin sistemli ve planlı bir şekilde yapılıyor olması.

Mobbing Kimleri İlgilendiriyor ?

Mobbingin en çok görüldüğü sektörler ise finans,eğitim, sağlık,iletişim ve ordu olarak sıralanıyor. Performans üzerinden ve parça başı üretim yapılan işletmelerde de mobbinge sıkça rastlanıyor. Mobbing , henüz yasaya bağlanmadığı için, psikolojik tacize uğrayanlar, genelde tazminat , hakaret, taciz davası açarak hukuki mücadele veriyorlar.