Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İflasın Ertelenmesi

Hukukumuzda aslen var olan iflasın ertelenmesi kurumu 17 Temmuz 2003 tarihli ve 4949 sayılı kanun ile İcra ve İflas kanunumuz kapsamında daha detaylı düzenlenmiş ve uygulamaya yönelik hükümler ihdas edilmiştir. Bu düzenlemelerin esas amacı yaşama kabiliyeti olan sermaye şirketlerinin ve/veya kooperatiflerin harcı alem bir şekilde iflasını önlemek ve iyileşme ümidi olan şirketlere son bir imkan daha tanımaktır.

Bu çerçevede kurumun doğru işleyebilmesi için kural ve kaideleri 4949 sayılı kanun ile düzenlenmiş, ancak uygulamada hali hazırda özellikle borca batıklığın tespiti ve iyileştirme projesinin içeriği konularında aksaklıklar vardır.

Bunlarda zamanla akademisyenlerin ve uygulamanın içerisinde bulunan hakim ve avukatların çalışmaları ile birlikte Yüksek Mahkemenin de içtihatları ile düzenlenecek ve kurum işler bir hale getirilecektir.  Türkiye gibi ekonomisi çok da stabil olmayan bir ülke için borçlu şirketlerin yeniden yapılandırılabilmesi imkanları bir gerekliliktir. İflasın ertelenmesi davasının kabul edilebilmesi için mutlaka icra avukatı yardımı alınmalıdır. Zira bu davalar oldukça zor ve uğraştırıcı davalardır. Mahkemenin talebi kabul edebilmesi için iyileştirme projesinin profesyonelce hazırlanması gerekir.

İflasın Ertelenmesi Nasıl Olur

İflasın ertelenebilmesi için Ankara’da faaliyet gösteren bir şirketin Ankara Ticaret Mahkemesine başvurarak, şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belgelemesi gerekir. Bu genellikle bilançolar, ticari defterler gibi kayıtlarla sağlanır. Daha sonra şirketin bu durumunda kurtulacak potansiyele sahip olduğunu, bazı projelerin hayata geçirilmesi durumunda şirketin kazancının artacağını fakat bunun için ödenmesi gereken borçların bir süre ertelenmesi gerektiğini mahkemeye ispat etmek gerekir. Eğer Ankara Ticaret Mahkemesi davacı tarafından sunulan iyileştirme projesini yeterli bulursa ve borçların bir süre ertelenmesi durumunda şirketin kurtulabileceğini düşürse bu durumda iflasın ertelenmesi konusunda olumlu karar verecektir.

İflasın Ertelenmesi İçin Gerekli Evraklar

İflas erteleme davalarında gerekli olan evrakların başında şirketin bilançoları ve ticari defterleri gelir. Bu defterlerle şirketin varlıklarının ve gelirlerinin mevcut borçlarını ödeyemeyeceği ispatlanır. Şirket adına başlatılan icra takiplerine ilişkin kayıtlarda şirketin borca batık olduğunu ispatlamak için önemli delillerdendir. Bunun yanında şirketin bu durumunda kurtulacağına ilişkin bir iyileştirme projesi gereklidir. Bu projede şirketin nasıl düzlüğe çıkacağı açık ve anlaşır bir biçimde yer almalıdır. Davanın kabul edilebilmesi için icra avukatı yardımı alınması gereklidir. Zira bu dava oldukça teknik bir davadır.