Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/9303
K. 2011/10594
T. 15.6.2011
• BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davacı-Davalı Kocadan Kaynaklanan ve Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının İspat Edilemediği – Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI ( Neden Olan Olaylarda Davacı-Davalı Kocadan Kaynaklanan ve Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının İspat Edilemediği – Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
• MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davacı-Davalı Kocadan Kaynaklanan ve Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının İspat Edilemediğinden Reddi Gereği )
• YARGILAMA GİDERLERİ ( Haksız Çıkan Taraftan Alınacağı – Davacı-Davalı Kocanın Davasının Kabul Edildiği/Davacı-Davalının Sarfettiği Yargılama Giderlerinin Davalı-Davacı Kadından Alınarak Davacı-Davalıya Verilmesi Gerektiği )
4721/m.174
1086/m.417
ÖZET : Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda, davacı-davalı kocadan kaynaklanan ve davalı-davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir olayın varlığı ispat edilememiştir. Davalı-davacı kadının Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. madde kapsamında talep ettiği manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekir.

Yargılama giderleri haksız çıkan taraftan alınır. Davacı-davalı kocanın davası kabul edilmiştir. O halde, davacı-davalının sarfettiği yargılama giderlerinin davalı-davacı kadından alınarak davacı-davalıya verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm manevi tazminat ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda, davacı-davalı kocadan kaynaklanan ve davalı-davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir olayın varlığı ispat edilememiştir. Davalı-davacı kadının Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. madde kapsamında talep ettiği manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.

2-) Yargılama giderleri haksız çıkan taraftan alınır. ( H.U.M.K. m. 417 ) Davacı-davalı kocanın davası kabul edilmiştir. O halde, davacı-davalının sarfettiği yargılama giderlerinin davalı-davacı kadından alınarak davacı-davalıya verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.