Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Cezanın Ertelenmesi Nedenler Nelerdir

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2009/14210
K. 2009/11155
T. 8.6.2009
• YASAK SİLAH TAŞIMA ( Temel Adli Para Cezasının 450 TL Olacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu – Takdiri İndirim Nedeni Uygulanırker 62. Maddesi Yerine 59. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
• TEKERRÜR ( Fiili İşlediği Sırada Onsekiz Yaşını Doldurmamış Sanığın Sonraki Suçu Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği – Sanık Müdafiinin Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi İstekleri Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
5237/m. 58/5, 62
ÖZET : Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamına göre, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan sanığın sonraki suçu nedeniyle TCY.nın 58/5 madde ve fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Suç tarihine göre, yasak silah taşıma suçundan verilen temel adli para cezasının 450 TL olacağının gözetilmemesi,

2- ) Yasak silah taşıma suçunda, takdiri indirim nedeni uygulanırken, yasa maddesinin 62. madde yerine, 59/son olarak gösterilmesi,

3- ) Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamına göre, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan sanığın sonraki suçu nedeniyle TCY.nın 58/5 madde ve fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi ve mükerrir olan sanık hakkında TCY.nın 58/7. maddesi gereğince “mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin süresinin de belirlenmesi,

4- ) TCY.nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık hakkındaki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkisi açısından getirilen kısıtlamaların aynı Yasanın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar geçerli olacağı gözetilmeden, sanığın bu hakları ve yetkileri kullanmaktan da cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

5- ) Sanık müdafiinin, 24.04.2007 tarihli dilekçesindeki, cezanın paraya çevrilmesi ve ertelenmesi istekleri hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düzelterek onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CYY.nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, CYY.nın 102/1 maddesi uyarınca tutuklu kaldığı süreye göre sanık başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse cezaevinden salıverilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına yazı yazılmasına, 08.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.