Cezanın Ertelenmesi Nedenler Nelerdir

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2009/14210
K. 2009/11155
T. 8.6.2009
• YASAK SİLAH TAŞIMA ( Temel Adli Para Cezasının 450 TL Olacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu – Takdiri İndirim Nedeni Uygulanırker 62. Maddesi Yerine 59. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
• TEKERRÜR ( Fiili İşlediği Sırada Onsekiz Yaşını Doldurmamış Sanığın Sonraki Suçu Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği – Sanık Müdafiinin Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi İstekleri Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
5237/m. 58/5, 62
ÖZET : Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamına göre, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan sanığın sonraki suçu nedeniyle TCY.nın 58/5 madde ve fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Suç tarihine göre, yasak silah taşıma suçundan verilen temel adli para cezasının 450 TL olacağının gözetilmemesi,

2- ) Yasak silah taşıma suçunda, takdiri indirim nedeni uygulanırken, yasa maddesinin 62. madde yerine, 59/son olarak gösterilmesi,

3- ) Tekerrüre esas alınan mahkeme ilamına göre, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan sanığın sonraki suçu nedeniyle TCY.nın 58/5 madde ve fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi ve mükerrir olan sanık hakkında TCY.nın 58/7. maddesi gereğince “mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin süresinin de belirlenmesi,

4- ) TCY.nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık hakkındaki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkisi açısından getirilen kısıtlamaların aynı Yasanın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar geçerli olacağı gözetilmeden, sanığın bu hakları ve yetkileri kullanmaktan da cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

5- ) Sanık müdafiinin, 24.04.2007 tarihli dilekçesindeki, cezanın paraya çevrilmesi ve ertelenmesi istekleri hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düzelterek onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CYY.nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, CYY.nın 102/1 maddesi uyarınca tutuklu kaldığı süreye göre sanık başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse cezaevinden salıverilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına yazı yazılmasına, 08.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.