Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Telefon Kayıtları

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 2003/2-361
K. 2003/357
T. 28.5.2003

• BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Davalının Yasa Gereği Kendisine Yüklenen Görevleri Yapmaması ve Karısının ve Evinin İhtiyaçlarını Karşılamaması )

• KOCANIN EVİN VE KARISININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAMASI ( Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasının Kabulü )

743/m.134

4721/m.166

ÖZET : Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının kanunen kendisine yüklenen görevleri yapmadığı, karısının ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayıp, başka kadınla ilişki kurduğu yolunda söylentiler çıkmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziantep Asliye 3. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 2.4.2002 gün ve 2001/755-2002/279 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 8.10.2002 gün ve 2002/8916-11639 sayılı ilamı ile, ( …Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının kanunen kendisine yüklenen görevleri yapmadığı, karısının ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayıp, başka kadınla ilişki kurduğu yolunda söylentiler çıkmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 28.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.