Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası-Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında mal paylaşımı sorunu.

2002 sonrası için ise yasa açıkça eşlerin kişisel mallarını belirtmiştir.Aşağıdaki mal ve gelirler tasfiye davasının konusu olmazlar.

Kişisel mallar:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevi tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

2. Sözleşmeye göre

Medeni kanun mal rejimi tasfiye davasına konu olabilen değerleri ise aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Edninilmiş mallar:
1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Mesajınızda belirtmiş olduğunuz ve 1999 yılında edindiğiniz evin alınmasına eşinizin yapmış olduğu katkı,dava konusu yapılabilecektir.

Bu evin satışı sonrasında edinilen malın,sonrakı mal için ödemede kullanılması hakkı ortadan kaldırmaz.

Sonuç olarak bütün bu belirtielnler genel nitelikte olup, davada, delil ve ispata göre karar verilecektir.